News

2019-06-03 23:40:54Thematoespraak in het ZAWM Eupen
2018-09-27 13:50:22De auto tussen bits en bytes bij Autoform
2018-09-27 10:15:00De auto tussen bits en bytes
2018-08-10 09:45:03Leerplatform Ilias
2018-05-09 10:40:03Kick Off

Garage 4.0 :


Connected Car

De sector van autodealers, herstellers en koetswerkherstellers zal op korte termijn een sterke evolutie ondergaan. E-commerce en een andere steeds meer gecentraliseerde aanpak van de autoproducenten zullen een schokgolf...

Electric car

Elektromobiliteit biedt het perspectief van een CO²-vrije mobiliteit. Het opnemen van elektromobiliteit in de opleiding van jongeren is onontbeerlijk voor het welslagen van de elektromobiliteit op middellange en lange ...

E-learning

Blended learning opleidingen met contactfasen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten ontwikkeld worden. Deze opleidingen zullen plaatsvinden bij onze projectpartners in Luik, Limburg, Eupen, Heerlen en Köln/Bonn e...

Digitalization

WEB 4.0, elektromobiliteit en technische innovaties in de automobielsector vormen momenteel brandend actuele thema's waarbij de elektromobiliteit de voornaamste uitdaging vormt voor de nabije toekomst. WEB 4.0 verandert...

Workshop

In het totaal worden 23 workshops en 15 rondetafelgesprekken van 5 sessies opgezet in de talen van de Euregio Maas-Rijn. De thema’s zijn ‘alternatieve aandrijvingen met als zwaartepunt elektromobiliteit’ en ‘inn...

Tablets + Multimedia

Wanneer de deelnemers voor het eerst met e-learning werken, moeten ze de mogelijkheid hebben om een begeleider te contacteren in geval van vragen i.v.m. de inhoud. Tijdens de contactmomenten worden didactische metho...

Employer roundtable

De planning en organisatie van de tafelronden van ondernemers gebeurt in de vorm van avond events met een workshop, een theoretisch deel en interactieve praktijk. Deze tafelronden gebeuren in besloten groep om de openhe...

Student education apprenticeship

Blended learning opleidingen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten voor volgende doelgroepen ontwikkeld worden: stagiairs, studenten, arbeiders en bedienden/medewerkers in de ontwikkeling, herstel en onderhoud van...

Car dealership - garage

De bedrijven van de automobielsector worden ondersteund in het kader van het project, om op korte en op lange termijn hun eigen sterkten en zwakheden te kennen en op die manier operatief te kunnen reageren op de impasse...